Zernike Campus Groningen

De Zernike Campus is één van de bekendste en oudste campussen van Nederland. De campus wordt gebruikt door de medewerkers en ruim 35.000 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast zijn hier ongeveer 150 bedrijven gevestigd.

‘Het was echt een wirwar’

‘Iedere gebruiker van de campus, de RUG, de Hanzehogeschool en de bedrijven had zijn eigen borden. Het was echt een wirwar’, vertelt Annet de Vree van het campusmanagement. ‘Er waren voor studenten, bezoekers, personeel en leveranciers te veel onduidelijkheden.’

De campus had een nieuw wayfinding systeem nodig, dat voor alle gebruikers werkt. De campus is dynamisch; het nieuwe systeem moet dus kunnen omgaan met het komen en gaan van bedrijven, verhuizingen, naamsveranderingen, nieuwbouw en verbouw. En er was grote behoefte aan het uitstralen van eenheid, passend bij de identiteit van de Zernike Campus.

De oplossing

In een gezamenlijk ontwikkeltraject met de gebruikers van de campus kozen we voor een eenvoudige wayfinding strategie, gebaseerd op straatnamen en huisnummers. Wijzigingen blijven zo tot een minimum beperkt. De plattegronden moeten wel af en toe aangepast worden, om up-to-date te blijven. De zuilen met plattegronden zijn daarom modulair opgebouwd, zodat de plattegronden eenvoudig vervangen kunnen worden.

Alle instellingen op de campus worden op gelijke manier vertegenwoordigd. De kleuren blauw en zwart zijn gebaseerd op het logo van de Zernike Campus. Zo draagt het ontwerp bij aan versterken van eenheid en de identiteit van de campus.

‘Zeer tevreden’

Els Bijholt (adviseur Zernike Campus, Hanzehogeschool Groningen): ‘Nu het eindresultaat zichtbaar is, wordt duidelijk dat studenten, medewerkers, bedrijven en bezoekers zeer tevreden zijn met de uitstraling: ‘chique’ en passend bij de uitstraling die bij de Zernike Campus hoort.’


© Mijksenaar wayfinding experts

Dit project is gerealiseerd door een team van Mijksenaar.
In mijn rol als projectleider was ik eindverantwoordelijk voor strategie, ontwerp & projectmanagement.